"התוצאה המושגת היא, שהבית יתמוך באנשים ואנשים יתמכו בבית כך שזה יהיה אפקטיבי עבור שני הצדדים."

 מומלצים בתחומים אחרים/

יטי פז דגן - אדריכלית הוליסטית המתקשרת בחללים
  


יטי עוסקת במרחב ממקומות אחרים. בתפיסה אותה היא מובילה, אם יש משהו בחיים שאנו רוצים לשפר – אנו יכולים לעשות זאת דרך המרחב. הדרך היא התאמה בין אנשים לחללים של הבית שלהם. ליצור חליפה שלמה מתוך כבוד לבית וכבוד לאדם.

אבחון האדם ואישיותו דרך המרחב הקיומי, גישור בין החללים- החיצוני והפנימי- ויצירה של זרימה הרמונית בין האדם למקום מגוריו, ותוך כדי כך בינו לבין עצמו. 

קיימת אפשרות לעשות זאת מאפס (בניית בית או שיפוצו ועיצובו מחדש) ואפשר ליצור את זה בחליפה הקיימת. התוצאה המושגת היא, שהבית יתמוך באנשים ואנשים יתמכו בבית כך שזה יהיה אפקטיבי עבור שני הצדדים.

יטי פז-דגן היא גם "משכינת שלום" בין האדם לבין כל מרחב שהוא לא פיזי. מדובר בעבודה על יחסים כמושג של מרחב הווייתי הגדל מעבר לממד הפיזי. השכנת שלום יכולה להיות בין שני אנשים וגם בתוך ארגונים.