"מודל האימון הארגוני האונטולוגי
קובע, שאימון הוא תשתית ארגונית ראשונית והכרחית, שמאפשרת לו
להיות הארגון שהוא באמת
רוצה להיות".


 


אימון ארגוני /

אימון אישי למנהלים בכירים

אימון אישי למנהלים הינו אימון אישי על פי מודל המסקנות (ראו אימון אישי לעסקים) המותאם לעבודה בתוך ארגונים

 


השאלות בהן יעסוק המנהל במסגרת המודל הן:

  • איך אתה תופס את עצמך כמנהל?
  • איזה אדם עליך להיות כמנהל?
  • איזה מנהל פוגשים העובדים ביום יום?
  • מה לדעתך מפיק תוצאות ומהן בכלל תוצאות?
  • מה למדת בשנה האחרונה על עצמך?
  • איך אתה תופס את עצמך ב"לבקש בקשות"?
  • איך אתה נתפס בהקשבה של הסביבה שלך?


    באמצעות עבודה על שאלות אלה, יצופו ויעלו המחסומים המכוונים את ההתנהלות העסקית של המנהל.