"אדם אינו יכול
להיות אחראי על אחר
לפני שהוא
אחראי על עצמו."

 


השראה /
אחריות ולקיחת אחריות

אחריות ולקיחת אחריות - משמעות המילה

יש כל כך הרבה אנשים החיים את החיים שלהם בלי לקחת אחריות, מטילים אשמה באחר בכל דבר הקורה להם, או מחכים שיקרה להם משהו בלי לעשות אפילו צעד אחד לקראת המטרה.

המילה אחריות היא מילה מדהימה - כמו כל השפה העברית:

ראשית היא מתחיל ב- א ומסתיימת ב- ת, והכוונה היא שכשמישהו לוקח אחריות, היא צריכה להיות כוללת מההתחלה ועד הסוף.

שנית, המילה אחריות היא מילה במשמעות מצטברת,כלומר:

א - הכוונה היא לאני, קודם כל אני צריך לקחת אחריות על עצמי.

אח - לאחר שלקחתי אחריות על עצמי אני יכול לקחת אחריות על אחי הכוונה
       למעגל הקרוב אלי.

אחר - השלב הבא הוא לקיחת אחריות על האחר - והכוונה היא לכל אדם.

אחרי - ברגע שלקחתי אחריות על שלשת המעגלים הראשונים אני יכול להוביל 
         אחרי.

אחריו - אמונה. יש כאלו שיגידו אלוהים, יש כאלו שיגידו הבריאה, אנרגיה 
          קוסמית.

ולבסוף - אחריות.

מה שעוד לומדים מהמילה המדהימה הזו היא שיש חשיבות לסדר:
אדם אינו יכול להיות אחראי על אחר לפני שהוא אחראי על עצמו.