"אם הוויה היא המקור ממנו אנו מתייחסים לדברים, או המקור דרכו אנו יוצרים הקשרים, הרי כשמשתנה ההוויה נעשה הקשרים חדשים המכשירים את התודעה שלנו לקלוט משהו חדש."אם נתמקד בהוויה ולא בעשייה בלבד, נעבוד על התודעה שלנו באמצעות עבודה על ההוויה, זה יביא לתוצאות גבוהות דרך העשייה שלנו, הן האישית והן הארגונית, שלא היו אפשריות עד כה.


אני מציע ליצור סביבה של שמחת חיים ואהבה, ליצור הוויה של תקשורת מקרבת בין אנשי הארגון המבוססת על יחסים. אני מציע את האפשרות שאימון, כתהליך בסיסי בארגון, כתשתית בארגון, יהיה המקור לכך שהכול אפשרי.

 החזון לאימון אישי ולאימון בארגונים עסקיים
מאת אפי לנדאו

חברות עסקיות ניסו כבר הכול כדי לצמוח ולגדול. כדי לפרוץ קדימה. ניסו ייעוץ ארגוני, פעולות גיבוש, השתלמויות, צ'ופרים כמו חופשות בארץ ובחו"ל, התערבות פסיכולוגית ודברים נוספים. היו גם פריצות דרך טכנולוגיות שגרמו לצמיחה וגדילה, כמו המיחשוב, כניסה לעולם האינטרנט או שימוש במערכות תקשורת מתוחכמות.

בעיני, היום יש עצירה או דריכה במקום שהיא בעצם רגרסיה. מחפשים את הדבר החדש שיזניק את העסקים קדימה.

העולם העסקי זקוק לכלי רציונאלי שיחבר אותו להוויה של האנשים ולהוויה של הארגונים. אימון הוא הכלי הנותן גישה לעבודה על ההוויה, למעשה על התודעה שלנו, שהיא מה שמכוון את הפעולות שלנו - מה נעשה, איך נעשה ובאיזו עוצמה. אם הוויה היא המקור ממנו אנו מתייחסים לדברים, או המקור דרכו אנו יוצרים הקשרים, הרי כשמשתנה ההוויה נעשה הקשרים חדשים המכשירים את התודעה שלנו לקלוט משהו חדש.

לכן, אם נתמקד בהוויה ולא בעשייה בלבד, נעבוד על התודעה שלנו באמצעות עבודה על ההוויה, זה יביא לתוצאות גבוהות דרך העשייה שלנו, הן האישית והן הארגונית, שלא היו אפשריות עד כה.

אני מציע ליצור סביבה של שמחת חיים ואהבה, ליצור הוויה של תקשורת מקרבת בין אנשי הארגון המבוססת על יחסים. אני מציע את האפשרות שאימון, כתהליך בסיסי בארגון, כתשתית בארגון, יהיה המקור לכך שהכול אפשרי, שאימון מייצר ומפתח תשתית להעיז לעשות דברים בלתי הגיוניים ולהצליח. שאימון מייצר ומפתח תשתית ליחסים עמוקים של כל אדם בארגון עם הסובבים אותו, שאימון מייצר ומפתח תשתית ליחסים עמוקים של המתאמנים עם עצמם.

על מהות תהליך האימון האישי קראו ב"מודל המסקנות – המסע את התשתית". על מהות תהלך האימון הארגוני קראו ב"אימון להוויה ארגונית".

מה יהיו התפוקות שיקבל ארגון מהגברת רמת שמחת החיים ואהבה בו?

 

• גידול בשיעור התפוקות התפעוליות של הארגון.

גידול ברמת האמון של מנהלים בעצמם, בעובדיהם ו/או בשותפיהם.

צירת מרחב המקרין ביטחון ושלווה לעובדים ולמנהלים.

יצירת מרחב של אמון הדדי המעודד התנסויות והאצלת סמכויות.
יצירת מרחב המעודד לקיחת אחריות ופיתוח מנהיגות אישית

יצירת מרחב המניע עובדים ליוזמה ויצירתיות.

גידול ברמת מחויבות העובדים לארגון.

גידול ברמת הקואופרטיביות והעזרה ההדדית של העובדים
  והמנהלים בארגון.

סביבת עבודה מעצימה ומוקירה עובדים ומנהלים. 

סביבת עבודה שמתגמלת התנסויות ומעודדת תעוזה ויוזמות חדשות.

גידול והעמקה ברמת ההקשבה של העובדים זה לזה, לכפיפיהם, 
  למנהליהם ולהיפך.

מרחב עבודה של הרמוניה ועבודת צוות מצוינת.

 

מה יקרה בארגון שעובדיו ייעזו לעשות פעולות שעד כה לא העזו לעשות אותן, שתגבר בו רמת היצירתיות, שתהיה בו אווירה של שיתוף פעולה, שעובדיו לא יפחדו לנסות ולפתח דברים חדשים, שתהיה בו הקשבה הדדית ושיהיה בו מרחב של שלווה?

 

ייזום עסקאות רווחיות.

ריבוי שותפויות עסקיות התורמות לרווחיות.

גביית כספים יותר אפקטיבית.

העזה במשאים ומתנים המביאה להשגת מחירים טובים יותר
  ברכישות ומחירים גבוהים יותר במכירות.

איזון טוב יותר בין החיים הפרטיים לעסקיים היוצר שלווה ונינוחות
   ואפקטיביות עסקית יותר גבוהה.

ניהול זמן ותכנון אפקטיבי יותר.

ביזור סמכויות – ניצול טוב יותר של הזמן והגדלת נפח העבודה.

האנשים העובדים בארגון יחוו סיפוק ואושר בעבודתם ובחייהם.