"אימון אונטולוגי הוא אימון על התודעה. הנחת היסוד באימון היא, שכל הדברים שקורים בחיינו, במערכות היחסים שלנו עם אנשים, עם הגוף שלנו, עם כסף, עם שפע, עם זמן וכו' הם השתקפות של התודעה שלנו..."
איך הכל התחיל ? /

אימון אונטולוגי

אונטולוגיה (תורת ההוויה) היא תורה פילוסופית שמקורה במאה ה-5 לפני הספירה, ביוון העתיקה, בתקופת הפילוסופים אריסטו, אפלטון וסוקראטס. אונטולוגיה היא ענף במטאפיזיקה העוסק במהות ההוויה, בטבעה של המציאות ובשאלת היש והאין. מילון וובסטר מגדיר אונטולוגיה כ"הלמידה והחקירה של ההוויה שלנו".


התפתחויות גדולות במאה ה-20 בתחומי הפילוסופיה, ביולוגיה, אנתרופולוגיה, סוציולוגיה והפיזיקה של הקוונטים, סיפקו את התמיכה האקדמית הקפדנית להתפתחות האונטולוגיה כשיטה לאימון מקצועי.


מקור האימון האונטולוגי במדינת ישראל הוא בבית הספר למצוינות באימון "EMOTION", שהקימה ומנהלת נטאלי בן דוד.


אבני היסוד של האימון האונטולוגי (אימון הווייתי) הן שפה, הוויה ומציאות. האימון האונטולוגי מבחין בין המציאות הגלויה הנקלטת בחמשת החושים לבין המציאות התפיסתית שלנו, הבאה לידי ביטוי בפרשנות, שיפוטים, זכרונות, פחדים ועוד. בדרך כלל אנו לא עושים את ההבחנה וכך משפיעה התודעה שלנו על תפיסת המציאות. מהותו של האימון האונטולוגי היא ליצור בהירות בתפיסת המציאות. להבחין שיש אפשרויות שונות של מציאות הניתנות לבחירה בכל רגע נתון.


הרעיון ששפה יוצרת מציאות הוא מרכזי באימון האונטולוגי. השפה האונטולוגית מבוססת על הנחת בסיס שההשתקפות, התהודה, היא שקובעת. החוויה של הצד האחר ממני, היא המציאות הנוכחת לו. באימון האונטולוגי אנו לוקחים על כך אחריות.


המאמן מקשיב לאופן שבו המתאמן משתמש ולא משתמש בשפה ואיך זה מגביל את ראיית הנסיבות שלו.שינוי בשפה, יכול להוות בסיס לתקשורת ופעולות יעילות יותר בפתרון בעיות. דוגמאות: להשתמש בשפת ה"יש" ולא במונחים של "אין". אין טוב או רע, אין בסדר או לא בסדר. יש מה שעובד ומה שלא עובד.אין נכון או לא נכון – יש התבוננות.

 

 

השפה האונטולוגית מסתכלת על המציאות כמו שהיא. אנו מפרידים בין מה שקרה, בין מה שאנו אומרים על מה שקרה לבין מי שאנו בהתייחסות למה שקרה.


באימון האונטולוגי אנו עובדים דרך ההוויה(being) ולא דרך הפעולה (doing). נבחן את המציאות שלך דרך ההתבוננות של מי את/ה כאדם בכל סיטואציה, ולא מה את/העומד/ת לעשות או מהי דרך הפעולה שלך. חיים במתאם לערכים שלך להוויה שמבטאת את הדרך שבה את/ה רוצה להיות בעולם, ממילא תניב פעולות מתאימות.אנו מתבססים על ההנחה שנסיבות בחיינו תמיד יקרו, אך עוצמתנו היא ביכולתנו לבחור מי להיות (זו ההוויה שלנו) לנוכח הנסיבות.

תוצאות הן פונקציה של הוויה ולא רק פונקציה של סידרת פעולות ידועות מראש. משמעות הדבר שאפשר להשפיע על כל תוצאה במרחב שלנו.


אימון אונטולוגי הוא אימון על התודעה. הנחת היסוד באימון היא, שכל הדברים שקורים בחיינו, במערכות היחסים שלנו עם אנשים, עם הגוף שלנו, עם כסף, עם שפע, עם זמן וכו' הם השתקפות של התודעה שלנו. לכן באימון נחקור את השאלה: מי אנו בהתייחסות לכל תחום בחיינו, מתוך ההנחה שמי שאנו בהוויה שלנו קובע את התוצאות.


"אנו לא רואים את העולם כפי שהוא. אנו רואים את העולם כפי שאנחנו. שנה את גישתך והעולם ישתנה אתך".