"המסקנות נסתרות מאיתנו, הן הנקודות העיוורות שלנו. אנו נוכחים לביטוי שלהם במציאות למשל: רק אני מחליט בעסק שלי, אני מתעסק רוב הזמן ב"כיבוי שרפות" ...

 


שיתופי פעולה

בקרוב...