"שמחת חיים ואהבה היא ההווייה הבסיסית הקיימת בארגונים שיש בהם תוצאות פורצות דרך."

 ששה חודשים לחיות


בקרוב יעודכן הדף...