"שמחת חיים ואהבה היא ההווייה הבסיסית הקיימת בארגונים שיש בהם תוצאות פורצות דרך."

 רחמים, חמלה וקארונה


בקרוב יעודכן הדף...