"שמחת חיים ואהבה היא ההווייה הבסיסית הקיימת בארגונים שיש בהם תוצאות פורצות דרך."

 משפט החלבן


בקרוב יעודכן הדף...